Light a Butter Lamp

MN

lit Lamp

w intencji wszystkich nie panuj cych nad sob wybuchaj cych gniewem i krzywdz ;cych przez to innych

Spread the love

Next Post

Previous Post

© 2022 Light a Butter Lamp