Light a Butter Lamp

Gaza

Paz ao povo de Israel, da Palestina e de todo o mundo.

Spread the love

Next Post

Previous Post

© 2024 Light a Butter Lamp

Theme by Anders Norén